Digidexo.com

Har en høy WBC Mean kreft?

Hvite blodceller (leukocytter) bekjempe infeksjoner. Flere hvite blodceller produseres når en fremmed organisme er oppdaget. Et høyt antall hvite blodlegemer (leukocytose) kan indikere en underliggende medisinsk tilstand og krever ytterligere medisinsk vurdering.

Historie

Hvite blodlegemer er produsert av benmarg.

Betydning

Høye hvite blodceller kan tyde på betennelse, traumer, allergier, leukemi eller infeksjoner, eller de kan rett og slett være et resultat av intens trening.

Typer

Det er fem forskjellige typer av hvite blodlegemer, og de hver tjener en forskjellig funksjon i kroppen. Typene er nøytrofiler, lymfocytter, monocytter, eosinofile og basofile. Den type hvite blodcelle med en forhøyet telling kan indikere en spesifikk sykdom. For eksempel kan en høy monocytt telling indikerer en bakteriell infeksjon, mens en høy nøytrofiltall kan indikere kreft.

Funksjoner

Den normale hvite blodlegemer er mellom 4.500 og 10.000 celler per mikroliter.

Betraktninger

Et høyt antall hvite blod teller alltid fortjener videre evaluering, men i noen tilfeller er det normalt. Kvinner i sin niende måned av svangerskapet, tunge røykere, nyfødte og de som har hatt fjernet milten kan ha normalt forhøyet antall hvite blodlegemer.