Digidexo.com

Bivirkninger av HAART behandling for AIDS

HAART står for høyaktiv antiretroviral behandling. Denne behandling for HIV innebærer undertrykke virus for en lang tidsperiode for å hindre den fra å forårsake AIDS. Denne behandling har som mål å holde nivået av HIV i blodet så lav at de ikke forårsaker noen sykdommer. Målet er å redusere disse virusnivåer til det punkt at de ikke kan oppdages i blodet, selv om personen fremdeles teknisk har hiv. Mens disse stoffene fungerer godt, er ulempen at deres bivirkninger kan være like ille som AIDS selv.

NRTI bivirkninger

Nukleosidanaloge revers transkriptasehemmere eller NRTI har bivirkninger som inkluderer trøtthet, oppkast, diaré, utslett, feber og magesmerter.

Proteasehemmere

Bivirkninger av protease-inhibitorer er diaré, kvalme, tap av totalt kroppsfett, og akkumulering av kroppsfett på ett sted, for eksempel på baksiden eller i magesekken.

NNRTI bivirkninger

Affektive lidelser er de store bivirkninger av ikke-nukleoside reverstranskriptasehemmere eller NNRTI.

NtRTI bivirkninger

Bivirkningene av nukleotid revers transkriptasehemmere eller NtRTI er gass, oppkast, kvalme og diaré. Mulige langsiktige bivirkninger er leverskader som er potensielt dødelig.

Integrasehemmere inhibitor bivirkninger

Integrase inhibitor bivirkninger er diaré, hodepine, feber og.