Digidexo.com

De vanligste årsakene til Stress

De vanligste årsakene til Stress


Stress er en del liv, og er en naturlig reaksjon på det presset vi står overfor. Mens de vanligste årsakene til stress ofte ikke kan unngås, er det viktig å takle stress, fordi det kan føre til en rekke helseproblemer over tid.

Arbeid

Jobs er en vanlig årsak til stress. Det kan skyldes arbeidsbelastning, tidsfrister, vanskelige situasjoner med kolleger, en sjef eller klienter, bekymring over ytelse eller jobbsikkerhet eller en rekke andre aspekter av jobben.

Penger

Bekymring om økonomi er en av de største årsakene til stress i mange menneskers liv. Vekten av regninger, gjeld og sørge for en familie kan være knusing når det ikke er nok penger på hånden.

Død

Tapet av en kjær, om en ektefelle, familiemedlem eller en venn, er en av de vanligste årsakene til stress i livet.

Store forandringer i livet

Vesentlige endringer i livet som for eksempel flytting, en ny jobb, tap av jobb, pensjon, ekteskap eller skilsmisse kan være svært stressende.

Barn

Barn er en vanlig og viktig årsak til stress for sine foreldre og familier. Måtene som forårsaker de bekymring, bekymring og press er uendelige.