Digidexo.com

Hva er tre Forskjeller mellom rus og rusavhengighet?

Hva er tre Forskjeller mellom rus og rusavhengighet?


Rus og avhengighet maner frem bildet av en person som har mistet kontrollen over sitt liv. For den personen forskjellen mellom misbruk og avhengighet kan være bare en akademisk øvelse. Stoffer som fører til misbruk og avhengighet inkluderer alkohol, reseptbelagte legemidler og ulovlige stoffer som kokain. Forskjeller eksisterer mellom rusmiddelmisbrukeren og personen som nå er avhengige.

DSM

Den "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition", eller DSM, er standard oppslagsverk som brukes av psykiatere og andre psykiske helsearbeidere. Den inneholder alle klassifiseringer av psykiske lidelser og tildeler hvert et nummer. Ifølge "Psychology Today" i en artikkel publisert i mars 2010, er endringer blir foreslått å kombinere de klassifikasjoner som dekker rusmisbruk og rusavhengighet. Den nye klassifiseringen vil være ruslidelse. Endringene, hvis vedtatt, vil vises i DSM reviderte femte utgaven, planlagt for utgivelse mai 2013.

Brukstid

En rusmisbruker kan defineres som en person som misbruker noen substans på en uregelmessig basis. Det kan være en person som går på en overstadig drikking for en dag, savner jobben og blir arrestert for kjøring svekket. Ifølge DSM som rapportert i LifeTips, må det være noen negative konsekvenser på grunn av stoffet for å utgjøre misbruk. Dermed personen som bruker alkohol uten noen rettslige, jobb eller hjemme problemer er ikke et stoff misbruk. Overgriperen har kanskje ikke hatt noe alkohol for en uke eller to før binge og er i stand til å ikke ha alkohol etter binge. Forskjellen i avhengighet substans, i tilfellet av alkohol, manifesterer seg med den person som bruker stoffet på en daglig basis.

Freedom From Bruk

Stoff avhengighet av navnet antyder at individet er avhengig av stoffet, og kan ikke fungere uten. Ifølge en artikkel i "psykiatri og Wellness" som løser reseptbelagte narkotikamisbruk, er avhengighet ikke avhengighet. Avhengigheten er et resultat av vedvarende bruk av et stoff som fører til en person å ha abstinenssymptomer når stoffet er tatt bort. Dette fysisk avhengighet markerer forskjellen fra rusmiddelmisbrukeren. En rusmisbruker kan la stoffet alene når han ønsker. Det betyr ikke at han aldri kommer til å bruke stoffet på nytt. Han vil komme tilbake til det, men gjenbruk er ikke basert på et fysisk behov på en daglig basis.

Fysisk Toleranse

Fysisk toleranse refererer til konseptet at langvarig bruk av et stoff som fører til et høyere forbruk. Ifølge sunn sted, med stoffet avhengighet, mengden inntatt må økes over tid for å oppnå samme resultat. Kroppen er ikke bare avhengig men krever høyere doser. Den samme effekten oppstår ikke i en og annen stoff misbruk. Mengden av stoffet som brukes i hver av hans episoder vil forbli den samme.