Digidexo.com

Beta-talassemi Symptomer

Beta talassemi er en arvelig blodsykdom gått ned fra foreldre til barn. Det er mest vanlig blant folk i gresk, italiensk, Asia, Midtøsten og afrikansk avstamning. Det er tre typer av beta-thalassemi; moll, intermedia og major. Symptomer på beta talassemi variere fra mild anemi til et forstørret hjerte. Det er forårsaket av mangel på oksygen i blodet.

Milde symptomer

Noen mennesker med beta-talassemi er tause bærere og lider av beta talassemi minor. De har ikke noen symptomer, men kan ha mild anemi. Denne typen talassemi er ofte bare lagt merke til gjennom regelmessige blodprøver og kan bli feildiagnostisert som en jernmangel. Behandling er vanligvis ikke nødvendig.

Moderate symptomer

Mennesker som opplever milde til moderate symptomer kan ha beta talassemi intermedia. Symptomer på beta talassemi intermedia kan variere. Det kan være anemi, som kan bremse et barns vekst og forårsake hjertebank. Milten kan forstørre og må fjernes. Andre symptomer kan være tretthet, kortpustethet, gallestein og gulfarging av huden eller det hvite i øynene (gulsott). Blodtransfusjoner kan være nødvendig. Beta talassemi symptomer kan bedre håndtert og behandlet hvis diagnosen tidlig og før noen reelle problemer oppstår.

Alvorlige symptomer

Beta-talassemi major, også kalt Cooley anemi, er en alvorlig tilstand. Symptomer oppstår vanligvis i løpet av de to første årene av livet og kan omfatte dårlig appetitt, mørk urin, slapphet, redusert vekst, gulsott, beinproblemer, og en forstørret hjerte, milt og lever. Personer med beta-talassemi major krever livslang blodoverføringer for å overleve.

Komplikasjoner

Regelmessige blodoverføringer kan føre til jern for å bygge opp i blodet. Dette kan skade hjertet og forårsake hjerteinfarkt, arytmier (uregelmessige hjerteslag) og hjertesvikt. Infeksjoner er en annen mulig beta talassemi komplikasjon. Folk som har hatt fjernet milten er spesielt utsatt. Milten bekjemper infeksjon; uten det, er kroppen mer mottakelig for sykdom. Personer med beta-talassemi kan også lider av bein problemer som osteoporose.

Betraktninger

Beta talassemi er en genetisk blodsykdom, og kan ikke forebygges. Men det kan bli oppdaget før fødselen med prenatal tester. Konsultere legen din dersom du har en familiehistorie med talassemi og tenker på å få barn. Legen din kan hjelpe avgjøre risikoen for overføring av sykdommen.