Digidexo.com

Hvordan få luft ut av en sprøyte

Hvordan få luft ut av en sprøyte


Det er noen forskjellige deler av sprøyten som du bør være kjent med før du prøver å bruke en. Nålen blir brukt til å trekke ut medisiner fra en flaske og deretter å injisere det inn i en person. Sylinderen er den del av sprøyten at medisinen går inn og stempelet styrer retningen av medisinen. Å trekke ut væske, trekker du stempelet på sprøyten bort fra fat. Å injisere, skyv den mot fat. Før du kan bruke sprøyte for en injeksjon, må du fjerne eventuelle luftbobler.

Bruksanvisning

Vri fylt sprøyte opp ned. Nålen skal nå peke oppover med stempelet vendt mot bakken.

•  Trekk stempelet nedad meget langsomt inntil et lite tomrom kan ses inne i sprøytesylinderen like under nålen.

Knips fat av sprøyten med fingrene. Dette fører til at all luft inne i sprøyten til å stige oppover.

Skyv stempelet oppover nå litt raskere enn før. Når en liten mengde av medisin spruter ut av nålen, bør luften fjernes.