Digidexo.com

Senior Alkoholisme

Senior Alkoholisme


Alkoholisme er et problem som ofte går oversett i pensjonister. Men med riktig diagnose og behandling, kan seniorer som lider av sykdommen gjenopprette og lede sunne og normale liv.

Frekvens

Overkant av 8 prosent av befolkningen i USA er alkoholikere. Selv om 65 og eldre aldersgruppen står for den laveste andelen, oppstår alkoholisme i omtrent 10 prosent av personer i alderen 60 år og eldre, noe som tyder på at 60-til-65-åringen kohort kan være en svært høy risiko.

Feildiagnostisering

Alkoholisme i eldre er ofte feildiagnostisert som et annet symptom eller problem knyttet til aldring, for eksempel depresjon. Men leger og samfunnet for øvrig begynner å gjenkjenne alkoholisme som et problem i det som har blitt kalt "skjult" befolkningen.

Medisinske farene

Senior drikke bør overvåkes nøye. Urtemedisiner, reseptbelagte medisiner og over-the-counter narkotika blandet med alkohol kan være skadelig eller dødelig for seniorer.

Årsakene til den økende problem

Eldre mennesker kan drikke ofte å håndtere ensomhet, depresjon eller død av en eller flere kjære. Familiemedlemmer og rådgivere kan være motvillige til å hjelpe dem fordi de føler de eldre bør nyte tiden de har, eller fordi de ikke ønsker å konfrontere sin egen frykt om aldring.

Behandling

Pensjonister kan sjekke inn i noen Anonyme Alkoholikere gruppe, eller de kan delta i et program målrettet for deres aldersgruppe, for eksempel pensjonister i edruelighet.