Digidexo.com

Topimax 50mg bivirkninger

Topimax er et anfall medisiner, eller anti-convulsant, som brukes til å behandle tilstander som epilepsi. Topiramat blir også brukt for å forhindre tilbakevendende migrene hodepine. Topimax administreres i små belagte tabletter og trenger ikke å tas med mat.

Vanlige bivirkninger

Vanlige Topimax bivirkninger inkluderer: hukommelsesproblemer, søvnløshet, hodepine, svimmelhet og endringer i appetitt.

Alvorlige bivirkninger

Slutte å ta Topimax og søke legehjelp dersom disse alvorlige bivirkninger: munntørrhet, plutselig tap av syn, alvorlige ryggsmerter, vanskeligheter urinering, kramper, eller besvimelse.

Overdose

Symptomer på en Topimax overdose inkluderer: kramper, uregelmessig hjerterytme, besvimelse, tåkesyn, eller magesmerter. Hvis disse symptomene oppstår, kontakt lege umiddelbart.

Graviditet

The Food and Drug Administration klassifiserer Topimax som klasse C stoff. Det kan være skadelig for et ufødt barn. Kvinner som er gravide eller som kan bli gravide bør oppsøke lege før du tar Topimax.

Advarsel

De med lever- eller nyresykdom, astma, glaukom, eller som nylig har gjennomgått et kirurgisk inngrep bør søke råd fra en medisinsk faglig før du tar Topimax.