Digidexo.com

Om de viktigste årsakene til Stress

Om de viktigste årsakene til Stress


Stress er en fysisk reaksjon på oppfattet eller reelle trusler. Det er viktig å forstå de viktigste årsakene til stress for å vite hvordan man skal takle dem. Stress er en medvirkende faktor i visse alvorlige tilstander som hjertesykdom og svekker immunforsvaret. Håndtere stress er et hjelpemiddel til god helse.

Akutt og kronisk stress

Ifølge Mayo Clinic, er det to primære kategorier under hvilke årsakene til stress fall: akutt stress og kronisk stress. Akutt stress er dypt inngrodd fight or flight respons. Kronisk stress resultater fra langvarig akutt stress.

Eksterne årsaker

De viktigste årsakene til stress inkluderer død av en ektefelle, skilsmisse, sykdom, død av et barn, tap av jobb og flytting. Store livshendelser opprørt ens likevekt, noe som fører til fysiske endringer og symptomer.

Interne årsaker

Det er interne påvirkninger som skaper en stressrespons. For eksempel, pessimisme og perfeksjonisme satt en person opp for livserfaringer som skaper stress.

Symptomer

Eksterne årsaker til stress er lett gjenkjennelig. Interne årsaker er mer unnvikende til diagnose. Vanlige symptomer på stress inkluderer, men er ikke begrenset til, hukommelsesproblemer, irritabilitet, hyppige forkjølelser, og over- eller underspising.

Forebygging

Stressmestring tillater en å takle stress på sunnere måter. Vokt dere for fysiske symptomer og usunne mestring, som for eksempel å drikke for mye alkohol eller økt irritabilitet. I stedet, ta en tur eller bli en Yoga klasse.