Digidexo.com

Definisjon av Norovirus

Noroviruses er en gruppe av virus som forårsaker gastroenteritt i mennesker. Viruset blir vanligvis kalt "magen influensa," selv om det ikke er en del av influensa klasse av virus. Det har spredt seg fra person-til-person i overfylte områder som fornøyelsesparker, cruiseskip og fly.

Symptomer

Fordi norovirus forårsaker gastroenteritt, de fleste symptomene er tegn på en fordøyelses mikrobe. Diaré, oppkast og magekramper er vanlige symptomer. Av og til feber og hodepine forekomme hos pasienter.

Varighet

Varighet av viruset er bare en til to dager. Symptomene kommer sterkt og forårsake alvorlige bivirkninger, men infeksjonen forsvinner i løpet av 48 timer.

Spread

Norovirus smitter gjennom mat forurensning og person-til-person kontakt. Det kan spres ved å berøre et møte eller bordet etter en smittet person har berørt overflaten.

Behandling

Det er ingen vaksinasjon eller behandling for viruset. Pasienter anbefales å behandle mulig dehydrering med væske og elektrolytt erstatning i kosten.

Forebygging

Sanitære tiltak som for eksempel å vaske hendene og renhold frukt og grønnsaker før konsum kan hindre spredning av norovirus. Vask alle klær som brukes av infiserte pasienter med varmt vann og såpe.