Digidexo.com

Virkningene av Seroquel på tenåringer

Seroquel er merkenavnet for quetiapin. Det er et reseptbelagt legemiddel som brukes til behandling av schizofreni og bipolar lidelse. Doseringen kan endres for de personer med bipolar lidelse, avhengig av om han opplever en manisk eller depressiv episode. Seroquel kan ha noen uønskede og farlige effekter på tenåringer som tar denne medisinen.

Irritabilitet

Seroquel kan forårsake tenåringer å være lettere irritert eller agitert enn normalt. Noen tenåringer kan også bli aggressive.

Mer Deprimert

I noen tenåringer, kan Seroquel føre dem til å bli enda mer deprimert. Hvis dette skjer, bør medisinen justeres eller endres.

Suicidale tanker

Ifølge Mayo Clinic, kan tenåringer tar Seroquel har selvmordstanker, og noen kan til og med handle på disse tankene.

Ekstrem søvnighet

I begynnelsen kan denne medisinen forårsake ekstrem døsighet. Denne effekten vanligvis slites av etter en uke eller to.

Rastløshet

Ifølge Consumer Reports, kan noen tenåringer opplever ekstrem rastløshet. De kan være ute av stand til å sove og kan virke altfor begeistret. Tenår lege bør konsulteres dersom tenåringen har problemer med alvorlig rastløshet og oppstemthet.