Digidexo.com

Behandlingstilbud for Hepatitt C

Hepatitt C er den mest alvorlige av seks hepatittvirus, som alle angriper leveren og hindre det organ fra å fungere som normalt. Personer som har hepatitt C er ofte ikke klar over det fordi de opplever ingen symptomer.

Ingen behandling

Behandlingen kan ikke være nødvendig dersom hepatitt C-viruset ikke har infisert blodbanen, en biopsi viser ingen leverskade, eller mengden av leverenzymet alaninaminotransferase ikke er forhøyet i blodet.

Medikamentell behandling

En diett som omfatter ukentlige bilder av pegylert interferon alfa og ribavirin tas oralt to ganger om dagen kan bidra til å fjerne hepatitt C fra blodet. Behandlingen varer vanligvis fra seks til 12 måneder, og kan gjentas hvis viruset forblir.

Immunisering

Hepatitt A og B kan foreta behandling av hepatitt C vanskeligere. Følgelig er immunisering mot de to første virus ofte en del av behandlingen for hepatitt C.

Livsstil

Livsstilsendringer som kan bidra til å redusere virkningen av hepatitt C inkluderer å unngå alkohol og narkotika som skader leveren, spise en næringsrik diett, trene, få tilstrekkelig søvn og minimere andres eksponering for blod.

Liver Transplant

Sluttstadiet leversykdom er en betydelig komplikasjon av hepatitt C-infeksjon. Når det skjer, er en levertransplantasjon vanligvis anbefalt behandling.