Digidexo.com

Eksperimentell behandling for lungekreft

Eksperimentell behandling for lungekreft


Lungekreftpasienter kan velge å delta i kliniske studier som evaluerte nye metoder for behandling av denne sykdommen. Pasientene kan få eksperimentell behandling på samme sykehus og klinikker de besøker for standard behandling.

Potensial

Lungekreftpasienter som deltar i en eksperimentell behandling forskningsstudie kan være blant de første til å dra nytte av et nytt legemiddel.

Funksjon

Forskere studerer nye kjemoterapi narkotika, nye måter å gi strålebehandling og bedre måter å drive lungekreft kirurgi. Andre nye behandlinger som studeres inkluderer kreft vaksiner og genterapi.

Referral

Henvisning til lungekreft behandlingsstudier er gjort av pasientens lege. Legen avgjør om pasienten oppfyller kriteriene for lungekreft studien.

Dekning

Medicare mottakere og veteraner kan få dekning for deler av all sin eksperimentelle lungekreft behandling fra den føderale regjeringen. Private forsikringsselskaper kan dekke eksperimentelle behandlingsformer dersom noen bevis viser behandling er gunstig.

Advarsler

Tar urter eller alternative medisiner er ikke det samme som å delta i en klinisk studie for lungekreft. Lungekreftpasienter som er interessert i eksperimentell behandling bør ta del i en lege-overvåket forskningsstudie for å sikre pasientsikkerheten og behandlingseffekten.