Digidexo.com

Fastsettelsen av Electronic Health Information Systems

Fastsettelsen av Electronic Health Information Systems


Ifølge Centers for Medicare og Medicaid Services, elektroniske helseinformasjonssystemer er neste trinn i "den fortsatte utviklingen av helsetjenester som kan styrke forholdet mellom pasienter og leger."

Historie

I tidligere år medisinsk informasjon ble lagret på papir og på ett sted, vanligvis pasientens fastlege kontor eller helsetjenester anlegget. Nylig, som teknologi har økt og blitt en større del av helsesektoren, har mange store og små helsepersonell gjort overgangen til elektroniske helseinformasjonssystemer.

Betydning

Vedtakelsen av elektroniske helseinformasjonssystemer har flere fordeler for pasienter, de fleste betydelig at av økt pasientsikkerhet. Elektroniske pasientinformasjonssystemer redusere medisinske feil ved å forbedre klarhet og forståelse av medisinske poster. De også gjøre helseinformasjon mer tilgjengelig for leger og fasiliteter når rask behandling er nødvendig.

Betraktninger

Akkurat som legejournaler på papir er utsatt for brudd på personvernet, elektronisk helsevesenet poster er også. Forskjellen er at med de fleste elektroniske helseinformasjonssystemer, kan noen tilgang til informasjon spores. Elektronisk helseinformasjonssystemer kan også sikkerhetskopieres, eller lagret på flere servere, for å sikre at viktig medisinsk informasjon - for eksempel en pasientens medisinske historie, medisiner, vaksinasjoner, vitale tegn, og laboratorie- og radiologirapporter - er lagret.