Digidexo.com

Hvor å Test en Hospital Nurse Call System

Hvor å Test en Hospital Nurse Call System


Gi god behandling og fremragende service er viktig å etablere et rykte for excellence for sykehuset i ditt nærområde. Observere og teste frontlinjen av samhandling og omsorg gitt av pleiepersonell er avgjørende for å sikre pasientene får den hjelpen de trenger mens du bor i anlegget ditt. Et enkelt program kan settes opp til å teste pasientsignalsystemet på sykehuset og overvåke responstid på din pleiepersonalet.

Bruksanvisning

Test mekanikken i ringeknappen først. Trekk ringeknappen ledningen ut av veggen og gå til området, vanligvis utenfor pasientens rom på deres døråpning, å legge merke til hvis samtalen lampen blinker. Erstatte ledningen tilbake inn i veggen og trykke på ringeknappen. Observere gangen lys å merke hvis det er tent Hvis lyset ikke virker med en av disse testene, deretter varsle vedlikeholdspersonell umiddelbart å tilrettelegge for ringeknappen og kaller lys for å være løst. Vurdere å sjekke hver ringeknapp kvartalsvis for å redusere risikoen for dårlig kvalitet på pleien.

Finn en pasients rom som er for tiden opptatt men midlertidig fraflyttet av pasienten som er på en test for en periode. Gå inn i rommet og lukke døren litt eller lukke gardin å skjule din posisjon. Prøv å gå inn på rommet uten noen ansatte merke din tilstedeværelse. Vent i ca 5 minutter, og deretter trykke på ringe lys. Bruk en stoppeklokke til å spore hvor mye tid det tar pleiepersonell til riktig svare. Anbefalt call-lys responstid bør ligge mellom 30 til 90 sekunder.

Når de ankommer, utdanne de ansatte på deres prestasjoner. Prise de sykepleiere som svarer riktig innenfor anbefalt tidsrom. I tillegg vurdere å etablere en kvartalsvis konkurranse for de laveste samtale-knappen responstid med passende premier til de mest betimelig ansatte. Forsterk din politikk og forventning til ansatte som ikke klarer å svare innen riktig tid og sørg for å følge opp med en ny test for de ansatte til å sikre at de er bedre sine prestasjoner som svar på tilbakemeldinger.

Tips og advarsler

  • Målrette eventuelle korridorer eller skift med klager på dårlig kvalitet omsorg, som lange responstider i betydelig grad kan bidra til misnøye.