Digidexo.com

Fire Fighter Depresjon

Fire Fighter Depresjon


Brannmannskap har høy risiko for depressiv sykdom sekundært til sine rutinemessige eksponering for følelsesmessige traumer som ligger i deres linje av arbeid. Sekundære faktorer kan være mangel på administrative og tilsyns støtte og tilgjengeligheten av familiære og andre utenomavdelings støtte.

Depresjon er vanlig med PTSD

Depressive symptomer er ofte forbundet med Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD). PTSD kan oppstå i alle etter en følelsesmessig forstyrrende eller truende hendelse.

Rutinemessig Eksponering for traumatiske hendelser

Brannmannskap og andre beredskapsarbeidere ofte oppleve scener som de fleste ville vurdere traumatisk, som for eksempel drap, vold og grusomme ulykker.

Høyere forekomst i Brannmenn

En ofte sitert statistikken er at omtrent 9,5 prosent av amerikanerne vil oppleve betydelig depresjon i et gitt år. En studie av tyske brannmenn rapporterte i "The American Journal of Psychiatry" viste en 18.2 prosent rente av PTSD med tilhørende sykdommer, inkludert depresjon.

Mer Stress tilsvarer mer Depresjon

Traumatisk stress er en solid prediktor for depresjon.

Spesifikke risikoer

Lengre jobberfaring og antall de senere eksponeringer til potensielt traumatiske hendelser er risikofaktorer for PTSD og depresjon hos brannmenn.

Peer Counseling

A New York brannmann, Jimmy Brown, er å utvikle en peer rådgivning program for å hjelpe brannmenn og politifolk bedre takle stress og depresjon.