Digidexo.com

Informasjon om Glasgow Coma Scale

Glasgow Coma Scale er en vanlig scoring system som leger og nødpersonell bruker å asses pasientens mentale bevissthet. Testen er basert på en 15-punkts skala begge anledninger. Lavere skåre indikerer mer alvorlige forhold med score til 3-8 generelt sett på som indikerer en komatøs tilstand.

Slik fungerer det

Skalaen måler pasientens status på tre områder: øynene respons på bevegelse, responsen på verbale meldinger og motoriske ferdigheter.

Historie

Skalaen ble utviklet av nevrokirurger ved Universitetet i Glasgow i Skottland som ønsket å skape en objektiv skala for å måle alvorlighetsgraden av hjernen traumer etter alvorlige skader, ifølge Internal Journal of Trauma Nursing.

Eye Movement

Testen vurderer øyebevegelser på en skala fra en pasient klarer å åpne øynene til en som kan åpne dem spontant og på kommando.

Verbal Movement

Pasientene er gradert fra om de kan snakke i det hele tatt å være i stand til å snakke normalt.

Motor Skills

Motoriske ferdigheter er dømt på en skala som strekker seg fra normal bevegelse sidestykke.