Digidexo.com

Kognitiv & Minneproblemer

Kognitiv & Minneproblemer


Ifølge WebMD, mer enn 3 millioner mennesker har demens. Dette og andre problemer med hukommelse og kognisjon, inkludert Alzheimers, er mer vanlig med alderen. Kognitive og hukommelsesproblemer kan også være forårsaket av hjerneskade, slik som de som er symptomatiske for amnesi.

Amnesia

Hukommelsestap er tap av informasjon og minner forårsaket av hjerneskade eller degenerative sykdommer. Anterograd amnesi er manglende evne til å beholde ny informasjon. Retrograd amnesi innebærer et tap av tidligere kjent informasjon og minner. Dissosiativ amnesi forekommer som respons på psykologiske trauma.

Demens

Ifølge Mayo Clinic, "demens indikerer problemer med minst to hjernefunksjoner, som for eksempel hukommelsestap sammen med svekket dømmekraft eller språk." Demens er en samling av symptomer som forårsaker endringer i personlighet, humør og evne til å fungere i dagliglivet. Det kan være forårsaket av hjerneskade, degenerering, slag og Alzheimers sykdom.

Alzheimers sykdom

Alzheimers er en vanlig form for demens som gradvis utarter hjernen. Dens symptomer inkluderer hukommelsestap, språk forvirring, tap av dømmekraft, endringer i personlighet og humør, tilbaketrekning fra relasjoner og desorientering av tid, sted og rom.