Digidexo.com

Hvordan gjenkjenne Kjennetegn på Asperger syndrom

Aspergers syndrom er en nevrobiologisk lidelse som kan variere fra mild til alvorlig. Personer med Asperger har en normal IQ, og mange utstillings eksepsjonelle ferdigheter eller talent i et bestemt område. Svakheter som kan reddes med bestemte typer terapi. Voksne med Aspergers kan ha venner, relasjoner, familier og glade og produktive liv.

Bruksanvisning

Personer med Aspergers syndrom har vanskeligheter i sosiale situasjoner. De kan ha en hard tid i samspill med andre. Noen har ikke noe ønske om å samhandle, andre ikke vet hvordan. De har problemer med verbale og ikke-verbale signaler som kroppsspråk, øyekontakt, ansiktsuttrykk og samtale.

Stivhet, repeterende atferd, og tvangstanker er karakteristikker av personer med Asperger.

Klønete og dårlig koordinerte bevegelser samt merkelig holdning blir ofte sett. Både brutto og finmotorikk kan by på utfordringer.

Personer med Asperger har en hard tid på å vise empati eller sympati overfor andre. De kan si hva de mener uten å forstå konsekvensene av sine ord på noens følelser. Barn med Aspergers har en vanskelig tid å engasjere seg i fantasifull lek.

Språk er hvordan vi kommuniserer med hverandre. Personer med Aspergers er mer sannsynlig å bruke språket til å dele fakta og informasjon, men er ikke i stand til å dele tanker, følelser eller følelser. Tale kan også bli svekket. Samtaler virker mer som ritualer.

Mange mennesker med Aspergers har sensoriske problemer. Dette kan skje med en eller flere av de fem sansene (syn, smak, berøring, lukt eller lyd). De kan over- eller under reagere på en sensasjon. For eksempel kan de ikke være i stand til å tåle stiv klær eller bære et høyt eller uvanlig lyd.

Tips og advarsler

  • Noen leger vil bruke begrepet "høyere fungerende autisme" om hverandre med Aspergers syndrom.
  • Aspergers syndrom er mer vanlig hos gutter enn jenter.