Digidexo.com

Hva er Naltrexon brukes til?

Naltrexon er et medikament som brukes til å behandle opiatavhengighet. Nylig ble det også godkjent for å behandle alkoholisme. Det kalles et opiat blocker fordi den blokkerer de behagelige effektene av opioider i hjernen, som oppfordrer avhengighet.

Fordeler for Alkoholikere

Naltrexon gjør tre ting som bidrar til den positive effekten av redusert avhengighet. Det reduserer suget etter alkohol, gjør tilbakefall mindre lystbetont og hjelper alkoholikere forbli rusfrie.

Fordeler til opiatavhengige

Naltrexon blokkerer de euforiske effekten av opiater. Dette fører til et tilbakefall for å være utilfredsstillende. Men det betyr ikke blokkere abstinenssymptomer som holder opiatavhengige avhengige. Derfor kan fristelsen til å bruke bare for å ikke være syk fortsatt være veldig til stede.

Fordeler for andre rusavhengige

Naltrexon er ikke effektiv for kokain eller metamfetamin. Det ser ut til å bare fungere for opioider og alkohol.

Compliance

Naltrekson- fullstendig blokkerer alle euforiske effekten av opiater. Den trenger å bli administrert på en slik måte som for å tvinge samsvar slik at den vil være effektiv. På grunn av smertene når du går gjennom tilbaketrekning og de behagelige effektene av opiater, kan den rusavhengige velger å ikke ta medisiner.

Bivirkning

Naltrexon er en effektiv behandling verktøy for alkoholisme og opiatavhengighet. Det har noen bivirkninger, for eksempel legemiddelindusert hepatitt. Dette kan unngås ved å gi en dose som ikke er høyere enn 50 mg ad gangen.

Naltrexon som et verktøy

Dette stoffet er ikke veldig effektivt hvis det ikke finnes andre tiltak på plass. Disse bør omfatte utdanning, rådgivning, gruppeterapi og legemiddelhåndtering. Det er mulig å gjenopprette og opprettholde rehabiliteringen med hjelp, og denne medisinen kan være en del av den assistansen.