Digidexo.com

Kjøring og generalisert epilepsi

Kjøring og generalisert epilepsi


En person med generalisert epilepsi - det vil si, han har anfall og har blitt diagnostisert med tilstanden av en nevrolog - kan kjøre bil lovlig i USA. For å få sin lisens, må han bevise at han kan kjøre uten å medføre en trussel mot de rundt ham.

Generalisert epilepsi

Generalisert epilepsi skjer når de elektriske reseptorer i begge sider av hjernen begynne å sende ut tilfeldige elektriske signaler samtidig. Typer anfall som faller inn under tittelen generalisert inkluderer fravær beslag og tonic-kloniske (grand mal) anfall.

Driving Basics

En person med epilepsi kan kjøre, forutsatt at han oppfyller visse krav. Mens kravet detaljene varierer fra stat til stat, noen grunnleggende begreper gjelder overalt i USA.

Anfallsfrie

En person med epilepsi må være anfallsfrie. I noen stater, for eksempel Arizona, må han være anfall etter en viss tid. I andre, spiller det ingen rolle hvor lenge han har vært anfallsfrie, men legen hans må fjerne ham å kjøre.

Lege Evaluering

I hver stat, må en person med epilepsi sende inn en evaluering fra sin lege til DMV. Denne evalueringen erklærer at hans medisiner holder ham anfallsfrie, og han er trygg å kjøre.

Medisinsk Reporting

Mens mange stater tidligere krevde en årlig rapport fra legen til DMV om at anfallene er under kontroll med medisiner, bare seks stater kreves en som i mars 2010, ifølge Epilepsy.com. Disse state er California, Delaware, Nevada, New Jersey, Oregon og Pennsylvania.