Digidexo.com

Hvordan arbeide med psykisk utviklingshemmede lovbrytere

Hvordan arbeide med psykisk utviklingshemmede lovbrytere


Mer enn halvparten av innsatte i føderale, statlige og lokale fengsler hadde et psykisk helseproblem som i 2006, ifølge en Bureau of Justice Statistics studien. Dermed, hvis du er profesjonelt involvert i rettssystemet, er sjansen stor for at du blir nødt til å lære å arbeide med psykisk syke lovbrytere. Du kan se slike tilstander som schizofreni, klinisk depresjon, alvorlige atferdsforstyrrelser og lærevansker.

Bruksanvisning

Screen lovbrytere du jobber med for psykiske helseproblemer. Americans with Disabilities Act krever at kriminalomsorgens fasiliteter tilbyr juridisk-mandat tjenester for personer med psykiske helseproblemer, funksjonshemninger og handikap. Forstå og diagnostisering av psykiske helseproblemer i lovbryteren befolkningen er det første skrittet til å ta opp problemer på riktig måte.

Sikre samsvar med foreskrevne medisiner regimer. Psykisk utviklingshemmede lovbrytere kan ha problemer som svarer godt på behandling med antidepressiva, anti-angst medisiner og antipsykotika. Planlegg regelmessige kontroller med lovbrytere du arbeider med å sikre forsvarlig tilsyn av foreskrevet medisiner. Hold et øye med potensielle bivirkninger, og sørge for at lovbrytere blir jevnlig tar foreskrevne doser.

Kontroller at psykisk utviklingshemmede lovbrytere har tilgang til programmer som er laget for å møte deres spesielle behov. Ifølge AllBusiness.com, psykisk utviklingshemmede og lavere fungerende lovbrytere har en høyere rate av voldelige hendelser, lage programmer som er spesifikke for spesielle behov avgjørende for sikkerheten. Oppmuntre til regelmessig oppmøte i programmer utviklet for å lære å mestre ferdigheter, som anger management klasser.

Forstå symptomene er vanlige i psykisk utviklingshemmede lovbrytere, og hvordan disse symptomene kan bremse utviklingen deres. Ifølge AllBusiness.com, lav-fungerende lovbrytere er mer sannsynlig å bo i systemet lenger på grunn av manglende oppfyllelse av fremdriftskriterier. Sørg for at lovbrytere du jobber med blir ganske vurderes i henhold til deres mentale evner. Vær forberedt på å tilbringe mer tid på å hjelpe psykisk utviklingshemmede lovbrytere nå livet styringsmål.

Tips og advarsler

  • Separate psykisk utviklingshemmede lovbrytere fra den generelle befolkningen å sikre at de ikke utnyttet på noen måte.