Digidexo.com

Stem celletyper

Stamceller er celler som har potensial til å utvikle seg til hvilken som helst type celle i kroppen. Stamcelletypene er i sin spede, voksen og induserte pluripotente stamceller.

Stamceller

Ifølge National Institutes of Health, alle stamceller har tre generelle egenskaper: de kan dele seg og fornye seg selv i lange perioder. de er unspecialized, og de kan produsere spesialiserte celletyper.

Embryonic

Embryonale stamceller kommer fra en pre-implantation embryo (blastocyst) som utvikler seg fem dager etter at sperm befrukter et egg. Embryoniske stamceller kan potensielt gi alle typer av celler i kroppen.

Voksen

Voksen (eller somatiske) stamceller fra visse vev dypt i organene i en fullt utviklet menneske. Adulte stamceller kan bare produsere visse typer spesialiserte celler.

Indusert pluripotent

Først identifisert i 2006 i mus og i 2007 hos mennesker, induserte pluripotente stamceller er voksne celler omprogrammeres til å bli som embryonale stamceller.

Behandling

Ifølge National Institutes of Health, stamcelleforskning har potensial til å føre til behandlinger for Parkinsons sykdom, diabetes, traumatisk ryggmargsskade, Duchenne er muskeldystrofi, hjertesykdom og visjon og hørselstap.