Digidexo.com

Hva er årsakene til Thalassemi?

Thalassemias er en gruppe av autosomal recessive arvelige sykdommer forårsaket av blod avbrutt hemoglobin (Hb) syntese. Talassemi kan resultere i hemolytisk anemi, med røde blodceller (RBC) ødeleggelse. Alvorlighetsgrad varierer fra asymptomatiske skjemaer til livstruende sykdom. Fordi sykdommen er arvelig, skjer det i klynger og er mest utbredt i de med afrikansk, Middelhavet eller Sørøst-asiatiske opphav.

Hva er Hemoglobin?

Hb er et jernholdig metalloprotein. Hos normale voksne mennesker, er metalloprotein sammensatt av fire subenheter av globulære Hb (to alfa-underenheter og to beta-underenheter), som hver bærer en heme gruppen. I sin tur, bærer hver heme gruppe en jernatom som binder ett oksygenmolekyl. Totalt, ett voksent menneske Hb protein vanligvis bærer fire oksygenmolekyler.

Rollen til Hemoglobin

Hb transporterer oksygen fra lungene til kroppsvev, frigjør oksygen for cellebruk og deretter returnerer karbondioksyd produsert i vevet til lungene, for å bli pustet ut. Endringer i struktur og funksjon av Hb kan ødelegge RBCs, forårsaker anemi.

Genetiske mutasjoner

Fire gener (to fra hver av foreldrene) er avgjørende for normale nivåer av alfa-globulin, og to gener (en fra hver forelder) er avgjørende for normale nivåer av beta-globulin. En hvilken som helst mutasjon i et globulært subenhet gen kan forandre proteinets struktur og funksjon. De to kategorier av talassemi er a-thalassemia og beta-thalassemi, beskrevet av globulin kjede som er underproduced på grunn av mutasjonen. Normalt når metalloprotein kaster seg inn i sin unike form, hver alfa subenheten par med en beta subenhet. I talassemi, overskuddet av normalt produseres komponent akkumulerer og ødelegger den røde blodcellen. Alvorlighetsgraden av sykdommen avhenger av antall gener som er mutert.

Alpha-thalassemia

Den mildeste formen for alfa-talassemi, med ett mutert alfa-globulin genet, er asymptomatiske, men den enkelte kan passere det muterte genet til avkommet. En mildere form, med to muterte gener, kan være asymptomatisk eller forårsake mild anemi. I den andre enden av spekteret, tre muterte alfa-globulin gener resultere i alvorlig anemi, hemoglobin kalt H sykdom. Fire muterte alfa-globulin gener føre alfa-talassemi major. Også kalt hydrops fetalis, fører dette vanligvis fosterdød eller død kort tid etter fødselen.

Beta-thalassemia

Når en beta-globulin-genet er mutert, er beta-thalassemi vanligvis asymptomatisk. To muterte beta-globulin gener kan føre til enten talassemi intermedia eller talassemi major, som krever blodoverføringer og jern-chelation terapi. Talassemi major kan være livstruende.