Digidexo.com

Klonopin for postmenopausale Angst

Klonopin ble godkjent for bruk i USA i 1997 Det kan tas oralt i doser fra 0,5 mg til 2,0 mg tabletter. Det ble godkjent som en kortvarig behandling, og det er ikke ment å bli tatt i løpet av en lang tidsperiode. Når du tar Klonopin du bør overvåkes nøye av legen din fordi du tar det kan føre til leverskade og leger må teste deg regelmessig for å sørge for at dette ikke skjer.

Funksjon

Klonopin brukes til å behandle panikklidelse, kramper og angst.

Legemiddelinteraksjoner

Klonopin kan samhandle dårlig med Propantheline, soppdrepende medisiner som Nizoral, MAO-hemmere og psykiatriske medisiner som Haldol og Serentil.

Time Frame

Klonopin bør bare bli tatt for en kort periode, fortrinnsvis ikke lengre enn ni uker.

Bivirkninger

Klonpin kan forårsake alvorlige bivirkninger som depresjon, selvmordstanker, uro, innstramming av brystet og muligens smertefull vannlating. Mindre alvorlige bivirkninger inkluderer svimmelhet, munntørrhet, hukommelsesproblemer og uklar tale.

Advarsel

Du bør ikke ta Klonopin hvis du er allergisk Xanax, Librium, Valium eller Ativan. Også, hvis du er gravid, kan Klonopin forårsake skader på barnet.