Digidexo.com

Kan du ser med en frittliggende netthinnen?

Enebolig netthinnen er betegnelsen som brukes for flere former for skade på lysfølsomme slimhinnen i det indre øyet. Med mindre behandles raskt, kan tilstanden utløse permanent synstap eller blindhet.

Fakta

I henhold til National Institute Eye, kan en retinal løsrivelse oppstå når en rift i retina tillater fluid å skille retina fra dets underliggende lag, når arrvev på retina kontrakter og forårsaker en tilsvarende separasjon, eller ved skade eller inflammasjon tillater fluid å sive under netthinnen.

Symptomer

Første symptomene på en frittliggende netthinnen er plutselig eller gradvis utvikling av flekker eller spindelvev-lignende strukturer (kollektivt kjent som flytere) i det visuelle feltet; lysglimt inne i synsfeltet; eller utvikling av en grånende slør eller forheng i synsfeltet.

Viktigheten av behandling

NEI mener en frittliggende netthinnen et medisinsk nødstilfelle, og oppfordrer alle med kjente symptomer for å søke rask behandling av en optiker for å unngå permanent tap av syn.

Behandlingsresultater

Mer enn 90 prosent av personer som behandles for en netthinneavløsning er kurert før blindhet oppstår.

Betraktninger

Dersom svært følsom sentralt parti av netthinnen (kalt makula) løsner, er sjansene for et positivt behandlingsresultat avta betydelig.