Digidexo.com

Silvadene for Burn Pain

Silvadene, også kjent i generisk form som sølv sulfadiazone, er klassifisert som en antimikrobiell stoffet. Det påføres lokalt på andre og tredje grads forbrenning for å unngå smitte, men er ikke brukt til å lindre smerter.

Andre bruksområder

Silvadene er også foreskrevet for å hjelpe i forebygging og behandling av bakterier og sopp. Ifølge RxList.com, er dette medikament effektivt ved behandling av gram-negativ, gram-positive og gjærinfeksjoner.

Bivirkninger

Som med alle medikamenter, Silvadene har potensiale til å forårsake bivirkninger. De vanligste bivirkningene er svie, rødhet og en irritert følelse rundt det skadde området.

Forholdsregler

Silvadene kan forårsake uønskede reaksjoner under administrasjon med pasienter som har lever, nyre eller blodsykdommer. En helsepersonell kan forklare hvordan fordelene oppveier den potensielle risikoen under behandling.

Interaksjoner

Før du starter behandling med Silvadene, informere legen din om alle medisiner du er i dag, inkludert reseptfrie legemidler. Også bruk av alkohol eller tobakk kan redusere effekten av medisiner; opphør anbefales under healing.

Advarsel

Silvadene er ikke anbefalt for gravide kvinner som er nær levering eller for spedbarn under to måneder. Spesiell forsiktighet bør vurderes når du bruker på geriatriske pasienter på grunn av begrensede kliniske studier.