Digidexo.com

Kan du spise egg fra høner på antibiotika?

Kan du spise egg fra høner på antibiotika?


Én av 10 egg inneholder spor av kjemikalier i henhold til "Environmental Health News." Slike kjemikalier omfatter antibiotika som brukes for å øke produktiviteten av en høne og følgelig overføres til egget. Men strengt regelverk er på plass for å sikre din sikkerhet og risikoen er minimal. Spise egg fra høner med antibiotika er greit forutsatt at de kommer fra et regulert bonde.

Forordning

The Food and Drug Administration (FDA) regulerer nivået av antibiotika administreres hos høns. Gårder har å overholde FDAs Cosmetic Act som godkjenner bruk av visse antibiotika og sørger for sikkerheten til egg å spise etter kjemikaliebruk.

Resistance

Spise egg med antibiotika rester kan påvirke din motstand mot bakterier og utsette deg for sykdom. For eksempel er det bekymring fra Verdens helseorganisasjon (WHO) at salmonella er et helseproblem fordi det er motstandsdyktig mot antibiotika i egg. Derfor antibiotika for å behandle sykdom er ineffektiv. Ved å spise egg med antibiotika rester, kan du være mer utsatt for kontrahering salmonella som det er motstandsdyktig mot antibiotika i kroppen din.

Misforståelse

Det er en misforståelse at anitbiotics er mye brukt i eggproduksjon og er farlig for helsen. Hens som er gitt antibiotika blir ofte tatt ut av produksjonskjeden eller nivået av antibiotika overholder de sikkerhetskrav.