Digidexo.com

Progressive Nevrodegenerative Disorder

Progressive Nevrodegenerative Disorder


Neurodegenerative sykdommer er en gruppe med progressive lidelser kjennetegnet ved den stadige tap av neuroner i isolerte områder av sentralnervesystemet (CNS).

Klassifisering

Det er to grupper av progressive nevrodegenerative sykdommer: lidelser som forårsaker problemer med bevegelser, og lidelser som påvirker hukommelse, som er relatert til demens.

Nevrodegenerative lidelser

Progressive nevrodegenerative sykdommer påvirker en persons daglige liv mens forårsaker problemer med motorikk og hukommelse. To slike sykdommer inkluderer Alzheimers og Parkinsons sykdom. Alzheimers sykdom presenterer demens av minne og glemsel. Ifølge Institute of nevrodegenerative sykdommer, fem millioner mennesker lider av Alzheimers sykdom i USA. Parkinsons sykdom er forårsaket av en degenerasjon av nerveceller som fører til ukontrollerbare skjelvinger, langsomme bevegelser, stivhet og problemer med å gå.

Behandling

Behandling for neurodegenerative lidelser avhengig av diagnosen av det primære tilstand. Det er meget få behandlinger som er tilgjengelige for behandling av de fleste neurodegenerative sykdommer.

Hvem er i faresonen?

Voksne og barn fra alle kulturelle og regioner i verden står i fare for å utvikle progressive nevrodegenerative lidelser.

Konklusjon

Naturen og årsakene til mange av disse sykdommene forbli et mysterium. I tillegg, for mange av disse sykdommene behandlinger og kurer er ikke tilgjengelige.