Digidexo.com

Hva er frysepunktet for Sukrose?

Hva er frysepunktet for Sukrose?


Sukrose, eller sukker, er avledet fra sukkerrør og sukkerroer. Det hvite krystallinske pulver er luktfritt og har en søt smak. Den molekylære formelen er C12H22O11.

Frysepunkt

Den faste formen av sukrose er et krystallinsk pulver. Den flytende form av sukrose er en tykk sirup. Temperaturen av denne overgangen kalles frysing eller smeltepunkt, og det forekommer ved 186 ° C. eller 367 ° F.

Sammensetning

Sukrose er sammensatt av to enklere sukkere, glukose og fruktose.

Reaksjon

Når sukkeret er hydrolysert, en 1: 1 blanding av glukose og fruktose former. Honningbier har enzymer som kalles invertases, som katalyserer denne reaksjonen, danner de viktigste ingrediensene i honning.

Hydrolyse av Sukrose

I løpet av hydrolyse, anvendes vann for å bryte bindingen mellom glukose og fruktose. Den hydrogenatom med vann (H) blir den glukose-molekylet, og hydroksylgruppen i vann (-OH) blir med fruktosemolekyl.

Processing

Saften inneholder sukrose er hentet fra sukkerrør. Det kokes inntil den blir tykk og krystaller begynner å dannes. Den ble deretter sentrifugert i en sentrifuge for å fjerne sirup og isolere rå sukker. Rå sukker er raffinert, renset og pakket.