Digidexo.com

Red Dye Allergi Informasjon

Noen mennesker opplever en intoleranse eller allergisk reaksjon på røde fargestoffer som brukes i mat, medisiner og kosmetikk. Reaksjonene varierer fra mild til alvorlig. Rødt fargestoff er laget av enten cochineal eller karmin tilsetningsstoffer og har blitt anerkjent som et kjent allergen av FDA.

Sammensetning

Tilsetningsstoffene i rødt fargestoff kommer fra tørkede insekter enten fra cochineal bug og cochineal bille. Disse insektene som oftest kommer fra Sør- og Mellom-Amerika.

Tarm Reaction

Reaksjoner på inge rødt fargestoff variere fra pasient til pasient, og kan omfatte gastrointestinale symptomer inkludert kramper, oppblåsthet, gass og diaré.

Hudreaksjon

Reaksjoner på rødt fargestoff enten svelges eller påføres lokalt (i kosmetikk) kan omfatte hudreaksjoner som elveblest, utslett, hevelse, rødhet og kløe.

Andre reaksjoner

Andre reaksjoner kan variere fra milde symptomer som nysing, rennende øyne og influensalignende symptomer. Mer alvorlige reaksjoner kan omfatte anafylaksi, en meget alvorlig allergisk reaksjon, eller beslag.

Behandling

Tarmproblemer passere som tilsetnings passerer ut av systemet. De kalde eller influensalignende symptomer kan behandles med antihistaminer. Hudreaksjoner kan behandles med aktuell kremer. Alvorlige reaksjoner bør overvåkes og pasienter bør søke lege.