Digidexo.com

Kjemisk indusert Stress Test Vs. Tredemølle stress test

Kjemisk indusert Stress Test Vs.  Tredemølle stress test


Når diagnostisere visse symptomer, leger foretrekker å ansette en tredemølletest, som gradvis legger hjertet under en belastning for studien. Men noen ganger, regler en pasientens svekkede fysiske tilstand ut en tredemølle. I så fall kan en kjemisk indusert stresstest bestilles.

Tredemølle

Stress Tredemølle tester er foretrukket på grunn av den iboende fysiologiske effekt skapt ved fysisk aktivitet. Den tillater legen et vindu gjennom hvilket å observere virkningen av anstrengelse på symptomene.

Prosedyre

Under en tredemølle stress test, er en pasient koblet til ulike skjermer og bedt om å begynne å gå. Hastigheten økes i en forutbestemt tidslengde, og deretter hjerte og blodtrykksavlesninger blir tatt.

Kjemisk Stress

En kjemisk stress test kan bestilles hvis pasientens fysiske begrensninger, for eksempel dårlig rygg, leddgikt, før slag, svimmelhet eller ustøhet, gjøre bruk av en tredemølle risikabelt.

Kjemisk Prosedyre

En kjemisk stresstest forsøker å duplisere belastningen et hjerte erfaringer fra selve øvelsen, med intravenøst ​​injisere en medisin som øker hjertefrekvensen. Til en forhåndsbestemt tid, hjertefrekvens og blodtrykk målt.

Fakta

Stresstester brukes til å diagnostisere symptomer som brystsmerter, kortpustethet, og koronarsykdom.