Digidexo.com

Hvordan måle Fibrin

Hvordan måle Fibrin


Fibrin er et blodprotein produsert i løpet av den siste delen av koagulasjonskaskaden som reaksjon på blødning. Arrangert i lange bindevevs kjeder, fibrin molekyler danner en maske på blødningen som henger seg på blodplater, som til slutt stivner til å danne blodpropp. Men dette komplekse systemet noen ganger går galt å forårsake clotting lidelser. Når dyp venetrombose, lungeemboli eller disseminert intravaskulær koagulasjon er mistenkt, er Fibrin produksjon ofte vurdert via D-dimer, en blod protein som produseres av fibrin som kroppen bryter ned blodpropp. Resultater fra en D-dimer test kan nå avleses på mindre enn 20 minutter.

Hvordan måle Fibrin

Agglutinasjon Testing

Reagenser som leveres i et testsett til romtemperatur i minst 20 minutter. Bland blodprøver helt. Ikke la cellene til å bosette seg ut. Blod er sammensatt av flere komponenter som må være i suspensjon for korrekt testresultater. Plasser testrør av blod i reagensrør rack. Fjern en agglutinasjon skuffen fra test kit. Skuffen vil ha to brønner: En merket "negativ kontroll Well" og ett merket "Test".

•  Pipetter 10 mikroliter av en blodprøve inn i hver testbrønn plassert på agglutinasjon magasinet, ved hjelp av en ny pipettespiss for hver prøve for å unngå forurensning. Kast tips til en biohazard container.

•  Tilsett en dråpe av det negative kontroll reagens til styre godt. Tilsett en dråpe av test reagensen i testbrønnen. Omrør hver brønn med en rørestav inneholdt i settet i tre til fem sekunder ved hjelp av en separat stang for hver brønn. Påse at reagenset er fordelt over hele overflaten av brønnen. Forkaste røre i en biologisk container.

Bland hele agglutinasjon brett med en myk, vuggende bevegelse i to minutter. Sammenligne de to brønnene.

Testen er positiv hvis testen viser vel noen tegn agglutinasjon eller klumper. Den negative vel bør viser ingen tegn til agglutinasjon når sammenlignet med testbrønn. Hvis den gjør det, er testen ugyldig.

Quality Control

Utfør kvalitetskontroll testing hvis prøven ga et positivt resultat. Følg samme prosedyre for testing av den ukjente. Men for denne kontrollprøve ved å bruke en fullblodprøve som er kjent for å være D-dimer negativ. Denne fremgangsmåten sikrer at prøven ikke ble forurenset og at reagensene er aktive.

•  Pipetter 10 mikroliter av D-dimer negativt fullblod i både den negative kontroll godt og test brønn av en ny skuff agglutinasjon.

8. Tilsett en dråpe av den positive kontroll-reagens til prøven godt bare. Testen vel bør vise tydelige tegn på agglutinasjon når sammenlignet med den negative kontroll godt. Hvis den ikke gjør det, opphever dette resultatet og kan bety en svikt av reagenser. Den hele testen skal utføres igjen, inkludert kvalitetskontrolltest. Hvis kvalitetskontrolltest gir samme resultat, bør nye reagenser benyttes for fremtidig prøving.