Digidexo.com

Hvordan kan jeg få en BLS sertifisering i Tennessee?

Ifølge Tennessee Department of Health, er alle akuttmedisinske tjenester personell som kreves for å opprettholde sertifisering i Basic Life Support (BLS) prosedyrer. BLS trening lærer fagfolk hvordan å gjenkjenne livstruende kriser og bistår i stabilisering av pasienten inntil full legehjelp kan gis. Dette inkluderer opplæring i hjerte-lunge-redning (HLR), metoder for å avlaste choking og riktig bruk av en automatisert ekstern defibrillator (AED). Sertifisering utløper og må fornyes etter en periode på to år.

Bruksanvisning

•  Meld deg på et grunnleggende livredning kurs for helsepersonell. Klasser tilbys ved de fleste høgskoler og universiteter. Kurs tilbys også til helsepersonell gjennom mange helseinstitusjoner.

Kjøp en elevhåndboken for BLS kurs for helsepersonell før begynnelsen av kurset og gjennomgå kursmaterialet.

Delta på en fire timers treningsøkt og lære ferdigheter som kreves for å administrere BLS. Opplæring vil omfatte undervisning på voksne og barn HLR, lindrende utenlandsk-kropp luftveis hindringer og riktig bruk av en automatisert ekstern defibrillator.

Fullfør en skriftlig eksamen og ferdighetstest demonstrere kompetanse i grunnleggende livredning prosedyrer. Etter vellykket gjennomføring av kurset og eksamen, vil en kursavslutning kort utstedes.