Digidexo.com

Nerontin for Fibromyalgi Behandling

Neurontin (gabapentin) er et reseptbelagt medikament som brukes for behandling av anfallslidelser og nevropatisk smerte. Det er vanlig foreskrevet for behandling av fibromyalgi.

Dosering

Gabapentin er tilgjengelig i 100, 300 og 400 mg kapsler, 600 og 800 mg tabletter og som en mikstur. Den maksimale anbefalte daglige dosen er 1800 mg, tas som 600 mg tre ganger i løpet av dagen.

Interaksjoner

Antacida reduserer effekten av gabapentin ved å senke nivåene som er absorbert inn i blodstrømmen. Rådfør deg med apoteket eller legen om eventuelle andre potensielle medisiner interaksjoner.

Side Effects

Vanlige bivirkninger er tretthet, døsighet, svimmelhet, synsforstyrrelser, vektøkning, tørr munn, dehydrering, heshet, forvirring og depresjon.

Advarsler

Gabapentin bør ikke tas mens de er gravide, fordi det kan føre til alvorlige skader på fosteret. Gabapentin kan øke risikoen for selvmordstanker, selvmordsforsøk og selvmord, så ekstra overvåking av symptomer er nødvendig ved forskrivning av gabapentin til en person med en historie med psykisk sykdom.

Funksjon

Gabapentin reduserer smerte og bedrer søvnen for personer som lider av fibromyalgi. Den eksakte årsaken til at denne medisinen er effektiv er ikke kjent.