Digidexo.com

First Year HIV Symptomer

I løpet av det første året av infeksjon, vil en HIV-positiv person passere gjennom akutt HIV-infeksjon og skriv latency. Symptomene på akutt HIV-infeksjon er influensalignende, og det er ingen symptomer under den latente periode av HIV-infeksjon.

Akutt infeksjon Symptomer

Noen nysmittede individer utvikler influensaliknende symptomer i løpet av akutt eller primær HIV-infeksjon. Ifølge HIV-symptoms.info, disse symptomene er feber, hodepine, smerter og plager, sår hals og hovne lymfeknuter, trøtthet, utslett, tap av matlyst og kvalme.

Time Frame

Ifølge AIDS-klinisk-care.jwatch.org, disse symptomene vanligvis utvikle fem til 30 dager etter smitte og varer i ca to uker.

Ventetid

Etter symptomer på akutt HIV-infeksjon klare opp, er det en lang latenstid. Under ventetid, er det ingen symptomer på HIV-infeksjon. Denne fasen vil vare gjennom det første året og generelt vil fortsette i flere år.

Effekter

Selv om det ikke er noen symptomer på HIV-infeksjon under ventetid, blir viruset fremdeles infisere cellene i immunsystemet. I tillegg, er det fremdeles mulig og vanlig å overføre viruset til andre under latens.

Betraktninger

Fordi symptomer på akutt HIV-infeksjon er ikke-spesifikke, er det ikke mulig å diagnostisere HIV basert på disse alene. Det er derfor viktig å bli testet for HIV tre til seks måneder etter mulig eksponering for viruset. Det tar vanligvis tre måneder for HIV-antistoffer skal vises i en persons blod.