Digidexo.com

Hva er kravene for å kvalifisere for Medicaid i Florida?

Hva er kravene for å kvalifisere for Medicaid i Florida?

Medicaid er et statlig program som gir medisinsk dekning for lav inntekt enkeltpersoner og familier. The US Department of Health and Human Services setter kvalifikasjonskrav for Medicaid og de lokale myndighetene håndterer søknader, fastsettelse av kvalifikasjoner og distribusjon av tjenester. Direktoratet for Health Care Administration administrerer Medicaid i Florida og valgbarhet bestemmes av Institutt for barn og familier for enkeltpersoner eller Social Security Administration for SSI mottakere.

Lav inntekt

Familier med barn i alderen 18 og yngre som har kombinerte inntekter og eiendeler på mindre enn $ 2000 i måneden kan kvalifisere for Medicaid dekning. Familien må også ha en inntekt mindre enn grensene fastsatt i byen sin. Personer som mottar Midlertidig Cash Assistance kan kvalifisere for Medicaid, selv om de ikke velger å motta sine TCA fordeler. Familier og omsorgspersoner kan søke om barn bare Medicaid så lenge familien oppfyller kravene inntekt.

Graviditet

Kvinner som er gravide eller tror de er gravide kvalifisere for Medicaid dekning slik at de kan få omsorg på lokale klinikker bare. Kvinner kan også kvalifisere for full dekning Medicaid gjennom hele svangerskapet etter at den er bekreftet.

Alder eller uførhet

Personer som er 65 år eller eldre, eller som har en funksjonshemming kvalifisere for Social Security Inntekter relatert Medicaid dekning. Florida beboere som kvalifiserer for Social Security Income eller SSI automatisk kvalifisert for Medicaid gjennom Social Security Administration. Disse personene kan søke om både Social Security og Medicaid fordeler med ett program.