Digidexo.com

Hva er Stress Beslag?

Hva er Stress Beslag?


En stresset anfall er et anfall som er forårsaket av store mengder angst. Både epileptiske og ikke-epileptiske anfall kan være forårsaket av en stressende situasjon som fører til angst.

Årsaker

I epileptiske anfall, stress kan utløse unormal kjemisk aktivitet i hjernen som fører til beslag. Ikke-epileptiske anfall kan utløses av stress også, som angst opplevd kan forårsake plutselige endringer i sukker, oksygen og blodtilførselen til hjernen.

Risikofaktorer

Beslag pasienter plassert i høy-stress miljøer står i fare for å oppleve et anfall utløst av stress.

Behandling

Angst kan behandles med antidepressiva eller anti-angst medisiner hvis tilstanden er alvorlig nok. Hvis stress som fører til at angst er ikke konstant, vanligvis ingen behandling er nødvendig bortsett fra den innledende behandling for tilbakevendende anfall.

Misforståelse

Følelsen engstelig eller stresset garanterer ikke at et anfall vil skje. Det er bare en mulighet for at anfall vil bli utløst av miljøfaktorer.

Behandling

Unngå stressende situasjoner og depresjon kan bidra til å minske sjansene for en stress anfall. Tar epilepsi og ikke-epileptiske anfall medisiner som foreskrevet for tilbakevendende anfall reduserer også sjansene.