Digidexo.com

Hvem er kvalifisert for COBRA forsikring?

COBRA, eller Consolidated Omnibus Budget Avstemming Act, gir utvidet gruppe medisinske fordeler for kvalifiserte medarbeidere. Hvis kvalifiserte, ansatte, ektefeller og pårørende kan fortsette helse dekning i tilfelle av jobb tap.

Grunnleggende Kvalifikasjon

Den grunnleggende forutsetning for COBRA valgbarhet inkluderer innmelding i arbeidsgivers helseplan. Nåværende ansatte må fortsatt ha tilgang til helseplanen, og de må ha opplevd et kvalifiseringsløp som ellers ville avslutte helsevesenet dekning.

Kvalifikasjons Nærmere

Arbeidsgivere med mer enn 20 ansatte som tilbyr en gruppe helseplan må følge de krav som er lagt ut av COBRA. Enkeltpersoner, ektefeller og pårørende omfattes av den ansattes helse plan kan velge å utvide dekningen for en rekke årsaker, herunder frivillig eller ufrivillig avslutning av dekket ansatt. I tillegg kan ektefeller og pårørende velger å fortsette dekning i situasjoner knyttet til skilsmisse eller død av dekket ansatt.

Dekning Kvalifikasjon

Kvalifiserte ansatte og stønadsmottakere skal motta melding om valgbarhet for COBRA fordeler fra sine arbeidsgivere, eller planen administrator, innen 30 dager etter et kvalifiseringsløp. I tilfelle av skilsmisse eller juridisk separasjon, må mottaker kontakte plan administrator innen 60 dager etter hendelsen. Kvalifiserte deltakere har 60 dager til å velge dekning og 45 dager etter at å betale den opprinnelige tilleggsgebyret.