Digidexo.com

Alternative energiselskapet Grants

Global oppvarming, klimaendringer og fossilt brensel er alle relatert. USA tar ledelsen i å redusere utslippene av karbondioksid (CO2e) ved å helle penger i alternative energiprosjekter. Oljeprisen kan være lav, Kina kan ikke redusere CO2-utslippene nok, men dagens amerikanske politikk er å utvikle rene energikilder så raskt som mulig. Mye av føderal og statlig finansiering er tilgjengelig. Hvis du har en alternativ energiselskap, nøklene til finansiering av prosjekter er muligheter fra og relasjoner med virkemiddelapparatet.

Alternative Energy Opportunities

Den økonomiske stimulus bill og årsbudsjett både bevilget store pengesummer til miljøet, spesielt alternativ energi. Mange føderale og statlige etater finansierer prosjekter for ren energi og skape arbeidsplasser. Environmental Protection Agency kommer til å finansiere et prosjekt for å redusere metanutslipp fra deponier ved å bruke den til å generere elektrisitet. National Science Foundation kommer til å finansiere prosjekter som bruker biomasse energi for økonomisk viktig produksjon. Metropolitan planlegging etater, i samarbeid med lokale transportmyndigheter, skal finansiere alternative drivstoff og kjøretøy prosjekter. Statlige Energi Kontorer finansierer prosjekter som skaper arbeidsplasser i den alternative energisektoren.

Utlysninger

Det er mange muligheter der ute. Hvor finner du ut om dem tidlig nok slik at du kan få navnet ditt foran de riktige personene? Internett er stedet å begynne. Grants.gov er veldig populært, men Federal Register, den offisielle utgivelsen av den føderale regjeringen, gir den tidligste utlysningen av midler tilgjengelig. Federal Register publiserer regler, forslag til regler og meldinger om alle føderale etater og organisasjoner, herunder finansieringsmuligheter, på daglig basis. De fleste etater vil kunngjøre finansieringsmuligheter to til tre måneder i forkant av forslaget forfallsdato.

Bygge relasjoner

Læring av et stipend mulighet tidlig kan du begynne å bygge relasjoner med den bevilgende myndighet. Den lar deg også til å skreddersy ditt alternativ energi prosjekt for å møte behovene til byrået før du faktisk nødt til å forberede søknaden. For eksempel kan et selskap har teknologien til å konvertere metan til elektrisitet, men du har ikke erfaring med deponier. Kanskje du kan bygge relasjoner med kommunale deponier for å få den nødvendige erfaring og bedre konkurrere om midler.

Mange tilskudd krever partnerskap med offentlige organer eller non-profit organisasjoner. Det er en god idé å kontinuerlig bygge disse typer relasjoner spesielt for alternative energiprosjekter som til slutt kan betjene den sterkt regulert, men lokalt viktig, vaskerom industrien.

Målrette Lokale Opportunities

Department of Energys energieffektivisering og fornybar energi Program har i oppgave den Clean Cities programmet med å formidle gi muligheter for publikum. Grant gjør og kontraktstildelinger kan overbelastes ned med føderale regjeringen byråkrati. Arbeide med Clean Cities strømlinje direkte prosessen. Kontakt med lokale representanter for ethvert energibyrået, om det er dagens tilskudd tilgjengelig eller ikke. Det er mye penger tilgjengelig for alternative energiprosjekter, og du er sannsynlig å høre om mulighetene først fra lokale kontakter før de selv få trykt i Federal Register.