Digidexo.com

End Stage lungesykdom

Kronisk obstruktiv lungesykdom er en tilstand karakterisert ved langvarig nedsatt lungefunksjon relatert til årsaker, inkludert kronisk bronkitt eller emfysem. Sluttfasen av denne lidelsen presenterer flere typiske trekk.

Fakta

KOLS innebærer progressive reduksjon i lungene evne til å utveksle oksygen og karbondioksyd, i henhold til de Mayo Clinic. I slutten stadium KOLS, Kapasiteten reduseres fremgang nok til å bli livstruende.

Symptom Flare-Ups

Personer med end-stage KOLS kan oppleve alvorlige symptom flare-ups, ifølge Merck Manuals Online Medical Library. I noen tilfeller kan disse hendelsene nødvendiggjøre bruk av en mekanisk ventilator og pusterøret.

Respirasjonssvikt

Økende nivåer av blod karbondioksyd fungerer som et narkotisk på enkelte personer med sluttstadiet COPD, i henhold til Pneumonologi kanal. Til slutt, kan denne prosessen føre til bevisstløshet og en stans i åndedrettet.

Ekstra Outcomes

I tillegg til respirasjonssvikt, kan personer med KOLS dør av årsaker, inkludert hjertesvikt, lungebetennelse, lungekreft og lungeemboli (lungearterien blokkeringer), i henhold til MMOML.

Betraktninger

Den MMOML bemerker at KOLS ikke vanligvis videre til endestadiet hos personer som slutter å røyke når luftstrøm underskudd er milde.