Digidexo.com

Gaba behandling for depresjon og angst

Gaba behandling for depresjon og angst


Depresjon påvirker 14,8 millioner mennesker over 18 år i USA, og relaterte tilstander som bipolar lidelse og dystymi påvirke en annen 9 millioner, ifølge National Institute for psykisk helse. Foreløpig er depresjon som oftest behandlet med selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI), men forskere har gjort noen fremgang i å finne alternative behandlingsformer. Johannesurt og Sam-E har begge vist lovende og er mye brukt i Europa. Mer nylig en substans kalt GABA (gamma-aminosmørsyre) er blitt brukt som en behandling for depresjon, men det viser mer lovende for behandling av angst.

GABA og Nevrotransmittere

Nevrotransmittere er kjemikalier i hjernen som tillater kommunikasjon fra én nervecelle til en annen. Det er både eksitatoriske --- eller stimulerende --- nevrotransmittere, og hemmende --- beroligende --- nevrotransmittere. GABA er en beroligende nevrotransmitter. Folk som sliter med angst showet lavt serotonin og GABA-nivåer.

GABA og depresjon

Gamma-aminosmørsyre er fortsatt blir undersøkt som en behandling for depresjon. Aktuell informasjon indikerer at det ikke kan være et effektivt antidepressiv, og, faktisk, kan forverre depressive og bipolare lidelser. Fordi det er en hemmende neurotransmitter, er dens funksjon for å bremse ned hjernen, ikke øke aktiviteten.

GABA og Angst

Innledende studier i 1950-årene antydet at GABA hadde en beroligende effekt på hjernen og kan være effektiv ved behandling av angst og schizofreni. Flere nylig, Dr. Harold Whitcomb og biokjemiske ernæringsfysiolog Phyllis Bronson i Aspen Colorado Klinikk for forebyggende og miljømedisin bekrefter den beroligende effekten av GABA. Når du er i en tilstand av angst, er hjernen "over-firing, sender for mange meldinger på en gang." GABA sender en melding til nerveceller ikke til brann. GABA festes til de samme områdene i hjernen som benzodiazepiner, som er de mest forskrevne angstdempende medisiner.

Bruk av GABA

GABA blir nå brukt i behandling av angst, søvnløshet, PTSD og tvangslidelser. Kliniske studier viser at doser på 800 mg om dagen er effektive for angst og søvnløshet, og doser på opptil 18 gram om dagen kan hjelpe personer med PTSD og OCD.

Hjemmebruk av GABA

GABA har vist seg å være trygg i doser på 500 milligram til 4 gram, men det er bivirkninger for noen mennesker. Prikking, rødme i huden og selv angst har vært opplevd med bruk av GABA, så det er viktig å fortsette med forsiktighet. Rådfør deg med en lege eller naturlege før innføring av eventuelle nye behandlingsformer i din diett. Begynn med lave doser for å se om GABA har den tilsiktede beroligende virkning.