Digidexo.com

Betyr AIDS Die Når utsettes for luft?

Betyr AIDS Die Når utsettes for luft?


Humant immunsviktvirus (HIV) er viruset som forårsaker AIDS (ervervet immunsvikt syndrom). AIDS er ikke et virus, det er en diagnose gjort når noen har svært få T-celler eller en av flere sykdommer bestemmes av Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Det er HIV og ikke AIDS som replikerer i kroppen og er overførbart.

Transmission

HIV kan overføres gjennom oral, anal eller vaginal seksuell kontakt; direkte kontakt blod med noen som har HIV; og fra mor til barn under fødselen eller amming.

Airborne Transmission

HIV smitter ikke gjennom luften. HIV er en skjør virus og ikke varer lenge i normale forhold utenfor menneskekroppen.

HIV og Air Eksponering

Air ikke "drepe" HIV-viruset; i stedet, da fluid som inneholder viruset eksponeres for luft, tørker den opp. Dette vil ødelegge mesteparten av viruset raskt.

Tid

Ifølge CDC og San Francisco AIDS Foundation, tørking HIV reduserer viral mengde av 90 til 99 prosent i løpet av flere timer.

Forebygging

Du bør alltid bruke gummihansker hvis du kan komme i kontakt med blod som kan inneholde HIV. Blod kan vaskes med såpe og vann, etterfulgt av blekemiddel.