Digidexo.com

Hvorfor er natriumkarbonat brukt til å fjerne hardhet fra vann?

Hvorfor er natriumkarbonat brukt til å fjerne hardhet fra vann?


Hardt vann inneholder høye nivåer av oppløste mineraler, spesielt kalsium og magnesium. Man kan bruke natriumkarbonat (sodaaske) for å bløtgjøre permanent hardt vann inneholdende kalsiumsulfat. De kalsiumioner i sodaaske og det harde vannet vil reagere for å danne kalsiumkarbonat, som felles ut av vannet og synker til bunns.

Hvorfor skal Hard Water bløtgjøres?

Hvis du har hardt vann fra springen, kan det skape mineralforekomster på dine retter og vaskeri, eller uløselig såpe avskum på badekar og vask. Hvis disse mineralforekomster bygge opp i rørene, kan det tette dem over tid. Hardt vann er ikke farlig, men det kan være en plage.

Hvordan hjelper Sodium Carbonate?

Natriumkarbonat reagerer med kalsiumsulfat i hardt vann for å lage kalsiumkarbonat, en fast substans. Kalsiumkarbonat kan siles ut av vannet ved hjelp av et filtreringssystem.

Hard Water behandlingsmetoder

Hardt vann blir typisk behandlet med en kombinasjon av natriumkarbonat og kalsiumhydroksyd (lesket kalk), hvilke bindinger med magnesium for å skape magnesiumhydroksyd, en annen fast substans. Noen husholdninger behandle deres vann ved hjelp av en ioneutveksler, som erstatter kalsiumioner med natriumioner, men denne behandlingen er kanskje ikke egnet for personer med høyt blodtrykk.