Digidexo.com

Metotreksat for Crohns sykdom

Metotreksat er et stoff som fungerer som en antimetabolitt og antifolat. Stoffet blir ofte brukt for å behandle kreft og autoimmune sykdommer, slik at det er en mulighet for å hjelpe i behandlingen av Crohns sykdom.

Process

Metotreksat virker ved å hemme metabolismen av folsyre, som bidrar til å dempe symptomene på Crohns sykdom.

Support

Dr. Brian Feagan, en kanadisk gastroenterolog, har vært en forkjemper for å bruke metotreksat å bekjempe Crohns sykdom for en rekke år, og hans arbeid har bidratt til å gjøre stoffet en allment akseptert alternativ.

Study

En fransk studie utført i 2000 sementert metotreksat som en langsiktig behandlingsalternativ for Crohns sykdom da den ble publisert i American Journal of Gastroenterology.

Dosering

For effektivt å holde Crohns sykdom i remisjon, er det anbefalt at doser på 15 mg metotreksat per uke er tatt. Doser på 25 milligram per uke er foreslått å først sende Crohns sykdom i remisjon.

Historie

Metotreksat brukes til å bli kjent som amethopterin, og er nå en erstatning for aminopterin, som var en mye sterkere og mer giftig antifolat brukes til å behandle Crohns sykdom.