Digidexo.com

Hvordan Reset en nøyaktig Meter

Personer med diabetes må hele tiden sjekke blodsukkernivået. Dette vil kreve bruk av en blodglukosemåler, slik som et Accu-Chek, som gir nøyaktige avlesninger. Når displayet på måleren er dempet eller krever rekalibrering, vil det må nullstilles. For å gjøre dette, kan et nytt batteri være nødvendig. Når den er installert, vil dato og klokkeslett må bekreftes.

Hvordan Reset en nøyaktig Meter

Bytt batteri

Trykk ned på fanen for batteridekselet og trekke opp på batteridekselet.

Ta av batteridekselet av og sett det til side. Ta ut det gamle batteriet ut av enheten.

Sett inn et nytt batteri med "+" siden opp. Batteriet vil hvile på metallkontakt.

Sett batteridekselet tilbake på apparatet og trykk til du hører at den klikker på plass.

Bekreft dato og klokkeslett

Trykk på "Power" for å slå på apparatet. Trykk på "Power" i minst fire sekunder for å gå inn på "Set" modus. Ordet "Set" begynner å blinke på skjermen.

Trykk på pilknappene for å endre timen. Trykk på "Power" for å stille inn timer. Gjenta dette trinnet for å stille minuttene, AM / PM, dag, måned og år.

Trykk på "Power" når du er ferdig før teststrimmelen vises. Trykk på "Power" igjen for å slå av apparatet.

Hint

  • Batteriet kan være dødt hvis apparatet ikke klarer å slå seg på.