Digidexo.com

How to Program Air Flow på en ResMed 33051 CPAP Machine

ResMeds kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP) maskin modell 33051 er markedsført som S8 Escape II CPAP. Den har to programmeringsfunksjoner som gjør det mulig for kontroll av luftstrømmen under bruk av maskinen. For det første kan brukerne programmere maskinens rampetiden. Ramping gradvis øker maskinens luftstrømmen over en angitt tidsperiode til den når en lege foreskrevet luftstrøm nivå. En annen funksjon av maskinen tillater luftstrøm kontroll via tilpasset ekspiratorisk trykkavlastning. Ekspiratorisk trykkavlastning kontroll gir pustekomfort ved å senke trykket i luftstrømmen på utpust.

Bruksanvisning

Stille inn maskinen

Finn strømledningen inntaket på baksiden av ResMed 33051. Sett strømledningen inn i innløpet og koble den andre enden til et strømuttak.

Finn luftrøret kontakten som stikker ut fra fronten av ResMed 33051. Skyv luftrøret over utluftventilen kontakten. Den andre enden av luftrøret til luftmaske.

Trykk på "Start / Stopp" -knappen på forsiden av maskinen. ResMed 33051 taster og liquid crystal display (LCD) back-lyset vil lyse opp når slått på riktig måte.

Juster Ramp Tid

Juster ResMed 33051 rampe tid. Dette kan gjøres i fem minutters intervaller opp til den maksimale tid som tillates av legen din. Økende din rampetiden vil redusere frekvensen av luftstrømmen øker, noe som gir deg tid til å sovne før den høyeste luftstrømmen presses gjennom maskinen inn i masken.

Trykk enten på pil opp eller knappen pil ned for å øke eller redusere rampetiden som ønsket. Tidsintervaller vil vises på LCD-skjermen. Hvis du velger fem minutter, vil den maksimale luftstrømmen nås på fem minutter.

6. Trykk på "Start / Stopp" -knappen når ønsket tidsintervall vises på LCD-skjermen. Når LCD-skjermen viser ordet "gradvis", luftstrømmen blir programmert. Når ramping er fullført, vil det angitte tidspunktet vises i høyre hjørne av LCD-skjermen.

Program ekspiratorisk trykkavlastning

Finn rampetiden i høyre hjørne av LCD-skjermen. Når dette er synlig, er maskinen i venterampemodus. Denne modusen er nødvendig for å programmere ekspiratorisk trykkavlastning (EPR).

Trykk på knappen merket med en horisontal linje. Det er til høyre for opp og ned piltastene. Dette aktiverer LCD-menyen.

Trykk på pil ned til ordene, "EPR LEVEL", vises på LCD-skjermen. Trykk på høyre horisontal linje knappen igjen.

Trykk på pil opp eller pil ned til ønsket EPR nivå vises på displayet.

11. Trykk på høyre horisontal-linjeknappen en tredje gang for å redde EPR setting.

Tips og advarsler

  • Pass på at luftslangen er produsent-godkjent fra ResMed, som feil rør vil negativt påvirke luftstrømmen.
  • Ekspiratorisk trykkavlastnings nivåer bør bestemmes kun av lege.