Digidexo.com

Suboxone FAQ

Suboxone FAQ


Suboxone er et merkenavn medisiner som kombinerer narkotika buprenorfin og nalokson. Markedsføres av Reckitt Benckiser, hjelper Suboxone folk slutte using reseptbelagte smertestillende. Stoffet fungerer best når det brukes sammen med rådgivning.

Hva betyr det behandler?

Det amerikanske Food and Drug Administration har godkjent Suboxone for behandling av avhengighet av opioider som kodein, hydrokodon, fentanyl og oksykodon. Noen leger kan også foreskrive Suboxone for å lindre kroniske smerter.

Hvordan er det foreskrevet?

Kun leger som har fullført spesiell opplæring og registrert i US Department of Health and Human Services kan foreskrive Suboxone. Pasienter med gyldige resepter kan få Suboxone fra alle apotek.

Hvor er det tatt?

Du kan ta Suboxone hjemme, plassere den foreskrevne antall 2 mg eller 8 mg tabletter under tungen og venter for dem å oppløse. Den daglige dosen med Suboxone varierer fra 12mg til 16mg.

Virker det?

Kliniske studier er beskrevet i Suboxone er preparatomtalen viste at daglige doser av medisiner og individuell eller gruppeveiledning bidratt signifikant flere pasienter bli opioid-fri og i behandling enn gjorde rådgivning alene.

Hvilke bivirkninger virker det Årsak?

Pasienter som tar Suboxone har oftest rapportert forstoppelse, hodepine, dårlig søvn, magesmerter, svette og oppkast som bivirkninger. Suboxone kan føre til pustevansker, tretthet, influensalignende symptomer, elveblest, kløe, gulsott, tap av appetitt, utslett og uvanlige blødninger og blåmerker.

Hva forholdsregler er nødvendige?

Ikke drikk grapefruktjuice mens du bruker Suboxone, og vær forsiktig når du kjører. Også, ikke drikke alkohol eller ta antidepressiva, benzodiazepiner, beroligende midler eller beroligende midler mens du bruker Suboxone.