Digidexo.com

Hva er det generiske Zocor?

Simvastatin er den første generisk form av Zocor å bli godkjent av Food and Drug Administration (FDA). Det brukes for å forebygge mulige hjerteproblemer ved å senke kolesterolet. Grapefruktjuice bør unngås når du tar denne medisinen. Selvfølgelig, hvis du er gravid eller ammende denne medisinen kan ikke være egnet for deg, og dette bør diskuteres med legen din.

Funksjon

Simvastatin er foreskrevet for å behandle høyt kolesterol hos pasienter. Fordi denne medisinen reduserer høyt kolesterol, reduserer det også risikoen for død av hjerneslag eller hjerteinfarkt.

Doser

Denne medisinen gis i tablettform og er foreskrevet for å bli tatt av munnen en gang daglig.

Bivirkninger

Bivirkninger kan være magesmerter, hevelse, forstoppelse, hodepine og søvnløshet. Som med de fleste medisiner, er det også en risiko for allergiske reaksjoner.

Legemiddelinteraksjoner

Klaritromycin, erytromycin, HIV-proteasehemmere og nefazodon er ikke å bli tatt med Simvastatin.

Advarsel

Legen din bør vite om du har hjerte- eller leversykdom før du tar denne medisinen. Det er en mulig risiko for alvorlig muskelskade.