Digidexo.com

Hvordan å stoppe Snorking med lasere

Snorking er en bane både til personen snorking samt noen sove med ham. Det mest effektive middelet for å redusere eller stoppe Snorking helt er å ha kirurgi utført med en laser. Dette er en invasiv prosedyre, men har blitt endret over tid for bare kreve en enkelt økt. Å være villig til å tåle mindre ubehag etterpå er en liten pris å betale i forhold til gleden mangelen på snorking vil bringe til alle.

Bruksanvisning

•  Sitt pasienten som skal ha Laser Assisted Uvulopalatoplasty (LAUP) i en stol i undersøke rommet.

Gi en aktuell og lokalbedøvelse til pasientens hals.

Vent til anestesi skal tre i kraft.

Fjern drøvelen og trim den bløte ganen ved hjelp av CO2-laser.

Ta av laser og gi pasienten et glass vann for gargling.

Send pasienten hjem for å oppleve en merkbar reduksjon med en gang i snorking, med ytterligere forbedring oppstår som halsen leges i løpet av en måneds tid.

Gå tilbake til legen for en ekstra laserbehandling bør det være nødvendig.

Tips og advarsler

  • Får en ny legens mening før du fortsetter med laser kirurgi er fornuftig.
  • Invasiv kirurgi bærer alltid risiko. Operasjonen kan ha negative, uventede bivirkninger.